Dit jaarbeeld geeft een overzicht van afgelopen jaar 2020. Dat jaar is ook het laatste jaar van ons Ondernemingsplan 2017-2020. In dit jaarbeeld ziet u dus ook of wij de ambities die wij voor die periode uitspraken, waarmaakten.

Met het afronden van ons Ondernemingsplan 2017-2020 zijn we gestart met een nieuw ondernemingsplan voor 2021-2024 (Toekomstplannen). Dit plan hebben we geschreven aan de hand van gesprekken met onze huurders, partners en stakeholders in de stad en de visitatie van eind 2020. 

Bericht van Hans, Caroline en Leo, bestuur van WonenBreburg

2020, een bewogen jaar

en tevens het laatste jaar van ons vorige ondernemingsplan. Wat hebben we dit jaar voor elkaar gekregen en wat betekent dat voor de doelstellingen die we hadden voor 2017-2020? 

Lees verder

We zijn heel blij met de samenwerking met huurdersorganisatie SHW 

SHW (Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg) heeft ons, namens de huurders, adviezen gegeven over onder andere de jaarlijkse huuraanpassing, het portefeuilleplan, de omgangscode, het participatiereglement en het nieuwe ondernemingsplan. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe dankbaar we zijn voor de tijd en toewijding van de leden van SHW.