Beschikbaarheid

Doel Ondernemingsplan 2017-2020

Wij bouwen 1.000 betaalbare, nieuwe sociale huurwoningen in Breda en Tilburg.
We hebben 633 woningen nieuwgebouwd in de periode 2017-2020.

Wij hebben het einddoel niet gehaald, vooral vanwege een gebrek aan bouwrijpe locaties en lange voorbereidingstijd.
We zijn volop bezig om de pijplijn van nieuwbouwprojecten voor de komende jaren flink aan te vullen.

Er zijn afgelopen jaar 106 nieuwe woningen opgeleverd. 

Meneer de Vrieze:

Fijn wonen op je oude dag

Klik hier om het filmpje te bekijken.

Woningen in groot onderhoud

Woningen in groot onderhoud

99,3%
van onze huurwoningen is passend toegewezen aan de doelgroep
(2019: 99,6%)