Betaalbaarheid

Doel Ondernemingsplan 2017-2020

Het doel was de gemiddelde jaarlijkse stijging van de huuropbrengst van verhuur­eenheden die het gehele jaar in portefeuille waren niet hoger dan inflatie te laten zijn. Omdat in deze stijging van de huuropbrengst ook de huuraanpassingen bij mutatie en bij woningverbetering en de inkomens­afhankelijke huurverhoging zijn meegeteld, is de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli duidelijk onder inflatie gebleven. Deze belangrijke doelstelling is de afgelopen 4 jaar volledig gerealiseerd.

2,20%
gemiddelde huurverhoging
zonder inkomensafhankelijke huurverhoging

184
huishoudens met huurverlaging
(2019: 1.461 huurders)
9.693
huishoudens zonder huurverhoging
(2019: 1.836 huurders)
13.712
huishoudens met huurverhoging
(2019: 19.908 huurders)

0,40%
huurachterstand huidige huurders
(2019: 0,53%)