2020, een bewogen jaar 

Het jaar 2020 zullen wij niet snel vergeten. Niet eerder was iedereen zo veel thuis en was het voor onze huurders zo belangrijk om een gezonde en veilige woning te hebben. De maatregelen hebben ons allemaal geraakt. Een aantal van onze medewerkers is diep geraakt door ziekte of zelfs overlijden van verwanten. Dat laat bij de betrokkenen diepe sporen na.  Ondanks alle ingrijpende gebeurtenissen en aanpassingen kijken we als bestuur terug op een jaar waarin we de dienstverlening in stand hebben kunnen houden en onze doelstellingen hebben kunnen bereiken.

We stonden ook dit jaar dicht bij onze huurders in de wijk, al hebben we geleerd om daarbij afstand te houden en te werken met beschermingsmiddelen. Corona heeft ons ook laten zien hoe creatief wij kunnen zijn als dat nodig is; dat er in ons allemaal veerkracht zit om mee te bewegen. Er waren ook huurders die aan het begin van deze crisis vreesden in financiële problemen te komen door het verlies van werk en inkomen. Ook hierin namen wij als WonenBreburg onze verantwoordelijkheid; wij hebben huurders opgeroepen zich bij dreigende betalingsproblemen te melden en samen met ons team huurincasso hebben wij passende oplossingen geboden.

 

Ambities en prestaties in 2020

Ons reguliere werk hebben we gecontinueerd en zelfs onze ambitieuze doelstellingen uit het Ondernemingsplan 2017-2020 hebben wij niet losgelaten. Wij hebben er veel energie in gestoken om doelen te behalen voor onze huurders, onze partners en onze organisatie. Met trots noemen we er hier een aantal:

  • De afgelopen vier jaar hebben wij de huursomstijging weten te beperken tot inflatie. Dit betekent onder andere dat wij de huurstijging per 1 juli gemiddeld genomen tot ruim onder inflatie hebben weten te beperken.
  • Wij hebben nieuwe vormen van participatie en wijkaanpak gestart, bijvoorbeeld PACT Tilburg Noord.
  • Wij hebben onze dienstverlening verder geoptimaliseerd, onder ander door een nieuwe website met mogelijkheden voor huurders om zelf zaken te regelen. Ook zijn we bereikbaar via Whatsapp en social media en zijn we beter in staat om de reactietijden te beheersen.
  • Wij hebben 106 nieuwe daeb woningen opgeleverd.
  • Wij hebben ingezet op verduurzaming, we hebben 911 bestaande woningen verbeterd en verduurzaamd. Ook hebben we extra ingezet op planmatig onderhoud om zoveel mogelijk slechte energielabels weg te werken.
  • Wij hebben in 2020 voor 580 woningen grootonderhoud voorbereid, zodat deze in 2021 kunnen starten.

Kortom, wij zijn trots op de initiatieven die dit jaar zijn ontplooid en op alle medewerkers, huurders en samenwerkingspartners met wie wij onze doelen hebben gerealiseerd. We sluiten het jaar af in de wetenschap dat ook in 2021 de coronamaatregelen een stempel drukken op ons werk. Wij hebben echter vertrouwen in de kracht van onze organisatie, huurders en partners om onze ambities om te zetten in daden, hoe de omstandigheden ook zijn.

 

Het bestuur van WonenBreburg,

Hans Pars
Bestuursvoorzitter                                          

Leo Schuld
Directeur-bestuurder

Caroline Timmermans
Directeur-bestuurder