Succesvolle wijken

De wijk is ons uitgangspunt. Wij zijn aanwezig en werken met u en organisaties in de wijk actief aan leefbaarheid. Dat doen we met onze wijkteams, door wijkgericht te werken en sturen, intensief samen te werken met organisaties in onze wijken, de bewonersgroepen en huurdersvrijwilligers. Daar waar huurders op een andere manier willen meedenken, kan dat via onze live klantenpanels of het digitaal klantenpanel.

Bewonersgroepen

Vrijwilligers

Einddoel 2020

Aantal actieve bewonersgroepen is niet lager dan bij start ondernemingsplan.
Aantal actieve vrijwilligers per wijk is 10% hoger dan bij start ondernemingsplan.

Marcus zet zich in voor zijn wijk en vertelt over het vreemdste in zijn weggeefkast

Klik hier om het filmpje te bekijken.

€ 2.459.585
uitgegeven aan leefbaarheid
(inclusief personeelskosten)

62
bewonersgroepen
(2017: 60)
294
vrijwilligers
(2017: 146)