WonenBreburg heeft 7 ambities waar we in de periode 2017-2020 aan werken. Het bestuur heeft hierin, samen met de organisatie, duidelijke einddoelen gesteld voor 2020. In dit jaarbeeld leest u over onze vorderingen tot nu toe.

Benieuwd naar hoe ver we zijn? Klik op de pictogrammen links op de pagina.

2020 gaat een totaal ander jaar worden dan we konden voorzien. Wij hopen dat Nederland en specifiek onze huurders en medewerkers zonder al te veel leed de crisis doorstaan. Daar waar het ook maar kan helpen wij onze huurders als zij ten gevolge van de Coronacrisis in problemen komen. Ook WonenBreburg zelf zal de effecten merken van deze crisis; hoe en waar precies beginnen we nu pas uit te vinden. Wij doen er alles aan om de gevolgen ervan voor de huurders, woningzoekenden en stakeholders zo klein mogelijk te houden. 2020 is ook het laatste jaar van ons ondernemingsplan. Wij zijn met man en macht bezig – daar waar de Coronacrisis het niet in de weg zit – met onze eindsprint voor het behalen van onze ondernemingsplandoelen.

Wij zijn trots op het vierde jaar op rij waarin we onze huur met gemiddeld niet meer dan inflatie hebben verhoogd. In 2019 hebben bijna 3.300  huurders geen huurverhoging gekregen en 7000 huurders 0,5%, zijn 130 nieuwbouwwoningen opgeleverd en zijn wij gestart met het voorbereiden van nieuwe huurwoningen. Daarnaast hebben 229 woningen een kwaliteitsimpuls gekregen door groot onderhoud en verduurzaming en zijn er 306 in voorbereiding voor zo'n aanpak. Verder hebben we blijvende aandacht voor het verbeteren van onze dienstverlening. Het is mooi om te zien dat onze huurders dat ook zo ervaren; zij geven ons een hogere waardering.

Mooi op weg en tegelijkertijd is er nog een eindsprint in te zetten, zodat we zoveel mogelijk van onze doelen voor eind 2020 halen. Onder Plannen 2020 staat waar we extra aandacht aan geven dit jaar. 

Elke dag werken we aan duurzame, betaalbare woningen in een prettige woonomgeving. Gelukkig zijn er veel actieve huurders en maatschappelijke partners in Breda en Tilburg die samen met ons werken aan leefbare wijken. Én wij zijn trots op onze betrokken en deskundige collega’s die elke dag werken om huurders zich Welkom te laten voelen bij ons. Zij maken het mogelijk en voeden ons elke dag weer met nieuwe ideeën en inspiratie om ook de volgende stappen te zetten.

Wij kijken terug op een mooi jaar met hoopgevende resultaten en gaan er vol tegenaan om onze beloften en ambities voor 2020 zoveel mogelijk waar te maken. 

Hans Pars, Caroline Timmermans en Leo Schuld 
Bestuur van WonenBreburg

Voorzitter huurdersvertegenwoordiging Wim Leerves

‘Betaalbaarheid blijft voorop staan’ 

Als iemand de aangewezen persoon is om de belangen van de huurders te vertegenwoordigen, is het Wim Leerves wel. De gedreven voorzitter van Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg (SHW) woont al 45 jaar in woningen van WonenBreburg. Wij vroegen hem onder meer wat in zijn ogen een belangrijke prestatie was van WonenBreburg in 2019.

Lees verder