Voorzitter huurdersvertegenwoordiging Wim Leerves

‘Betaalbaarheid blijft voorop staan’ 

Als iemand de aangewezen persoon is om de belangen van de huurders te vertegenwoordigen, is het Wim Leerves wel. De gedreven voorzitter van Stichting Huurdersbelangen WonenBreburg (SHW) woont al 45 jaar in een woning van WonenBreburg.

Wat is in uw ogen een belangrijke prestatie van WonenBreburg in 2019?

Wim Leerves: “WonenBreburg schrijft ook dit jaar weer gezonde cijfers. Dat is best bijzonder. In 2019 heeft 14,5% van onze huurders geen huurverhoging gekregen en 31% slechts 0,5% huurverhoging. De vraag naar sociale huurwoningen blijft onverminderd hoog. De grootonderhoudsprojecten zijn goed verlopen, ondanks de enorme tekorten in de bouw. In Breda heeft WonenBreburg al ruim 300 woningen van het gas gehaald. Maar het woningbezit is relatief oud, niet alles is aan te passen. Daarom vind ik het zo essentieel om in te zetten op nieuwbouw en levensloopbestendige woningen.”

Wat hoopt u, als huurdersvertegenwoording, dat WonenBreburg in 2020 voor elkaar krijgt?

“Het vinden van een woning blijft een probleem voor starters. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, er is te weinig doorstroom. Dat gaat, in combinatie met de vergrijzing, nog een groot probleem worden. Het Akkoord Betaalbaarheid uit 2014 gaan we in 2020 evalueren. Betaalbaarheid blijft voorop staan. Voor ons als huurders, maar ook voor de corporatie is dat een eerste vereiste in de sociale woningbouw. Daarna: zoveel mogelijk inzetten op nieuwbouw en dan volgt het energievraagstuk.”

Waar bent u trots op als huurdersvertegenwoordiging?

“Waar wij vooral trots op zijn, is de goede verhouding met WonenBreburg. Daardoor hebben wij ook afgelopen jaar weer veel voor huurders kunnen betekenen. Een positieve ontwikkeling is, dat WonenBreburg steeds dichter op de huurders zit, door de organisatie in wijkteams en wijkkantoren. Zo kunnen lastige onderwerpen als incasso ook in de wijk geregeld worden, in plaats van op het hoofdkantoor. Want het praat toch makkelijker als je tegenover elkaar aan tafel zit, in plaats van voor een balie. Als huurdersorganisatie willen wij graag bij die wijkkantoren aansluiten.”