WonenBreburg gaat steeds meer wijkgericht werken. De aannemers en leveranciers met wie wij samenwerken zijn een verlengstuk van onze organisatie en komen dagelijks bij huurders over de vloer. Dus is het goed dat ook zij weten wat we met wijkgericht werken, dichtbij onze huurders, bedoelen. Op de inspirerende themadag ‘Samenwerken in en aan onze wijken’ kregen zij een inkijkje in hoe WonenBreburg wil werken en wat onze huurders van ons én onze co-makers mogen verwachten.

Daarmee is een mooie stap gezet naar wijkgericht samenwerken. En soms gaat de samenwerking al een stap verder. WonenBreburg en BAM Wonen hebben bijvoorbeeld een intentieovereenkomst getekend om de komende jaren intensief samen te werken bij grootonderhoudsprojecten.

Het gaat om de mensen

Daarover vertellen Feicko Kooistra, projectleider groot onderhoud van WonenBreburg en Imke van den Boom, commercieel manager Regio Zuid bij BAM Wonen. Feicko Kooistra: “Voor de komende tijd liggen die projecten al vast: bij de 42 portiekwoningen in de Oranjeboomstraat is de uitvoering inmiddels gestart en we zijn druk met de voorbereiding voor groot onderhoud aan 42 portieketagewoningen in de Jacob Edelstraat en 30 portieketagewoningen in de Scharenburgstraat, allemaal in Breda.”

WonenBreburg en BAM trekken nu al in een veel vroeger stadium van zo’n complex project intensief samen op. Feicko Kooistra: “Wijkteams kunnen in de voorbereiding al input geven over vragen als: hoe gaan we om met energie en duurzaamheid, wat gebeurt er met de plattegrond en de gevel?”

“Die input vanuit een andere invalshoek is voor ons echt een eyeopener”, zegt Imke van den Boom. “Een renovatie gaat maar voor een deel over de techniek, het gaat vooral om de mensen die er wonen. De wijkteams weten wat er leeft in de wijk. Door hen tijdig mee te nemen in het proces creëren we bovendien draagvlak. Wij krijgen beeld bij hoe zij dingen ervaren, aan de andere kant krijgen zij een inkijkje in hoe wij beslissingen nemen en mogelijkheden zien.”