Betaalbaarheid

Einddoel 2020:

We willen 4 jaar achter elkaar de totale huur(som) met gemiddeld niet meer dan inflatie verhogen. Naast de jaarlijkse huurverhoging wordt hierbij ook rekening gehouden met huurharmonisatie en huurstijging bij verbetering. Dit betekent dat de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli onder inflatie (1,6% in 2019) blijft. Voor veel van onze huurders geldt, dat zij bij de jaarlijkse huurverhoging geen of een zeer beperkte huurverhoging hebben gekregen. 

1,13%
Gemiddelde huurverhoging
(2018: 0,63%). Inclusief inkomensafhankelijke huurverhoging 1,37% (2018: 0,88%)

1.461
Huishoudens met huurverlaging
(2018: 1.175 huurders)
1.836
Huishoudens zonder huurverhoging
(2018: 13.137 huurders)
19.908
Huishoudens met huurverhoging - waarvan 7037 huishoudens 0,5%
(2018: 10.897 huurders)

0,53%
Huurachterstand huidige huurders
(In 2018: 0,55%)

0,26%
Huurachterstand vertrokken huurders
(In 2018: 1,10%)

35

Ontruimingen vanwege huurachterstand. Ons doel is huisvesten, dus wij zetten het liefst niemand uit vanwege huurachterstand. Huurders die wel willen, maar niet kunnen, helpen we graag. Als er betalingsproblemen zijn, denken wij graag mee in een maatwerkoplossing (bijv. een betalingsregeling). 
(In 2018: 33)