"De afgelopen periode heeft de Heuvel een enorme verandering ondergaan. Er zijn woningen gesloopt, nieuwe woningen gebouwd, veel groot onderhoud en verduurzaming. Dan is het zaak als wijkteam vooral ook oog te hebben voor de relatie met bewoners en vooral huurders en de vragen of behoeften die zij hebben." 

Door het werken in wijkteams is WonenBreburg steeds dichter bij de bewoners komen te staan. “De wijkteams staan voor leefbare wijken. Wij willen er voor bewoners voor zorgen dat hun leefomgeving ‘schoon, heel en veilig’ is. Daar zien de buurtbeheerders op toe, die duidelijk zichtbaar zijn voor de wijkbewoners. In Heuvel zijn dat Ron en René, die hun gewicht in goud waard zijn. Zij zijn echt de gezichten van de wijk.”

Het wijkkantoor aan het Monseigneur Nolensplein is de plek waar wijkbewoners in Heuvel altijd terechtkunnen met hun vragen en opmerkingen. “Wij steken veel energie in het opbouwen van relaties en proberen de drempel zo laag mogelijk te maken. Daar zetten we graag een stapje extra voor. Op het kantoor hangt een groot bord met 'welkom'; iedereen kan binnenlopen en een kop koffie komen drinken.”

Draagvlak

In 2019 is het wijkkantoor vanuit het Huis van de Heuvel naar het Monseigneur Nolensplein verhuisd. “Daarmee is een basis gelegd en die willen we in 2020 verstevigen. Wij willen echt iets voor de wijk betekenen en samen met het wijkteam zoveel mogelijk betrokkenheid en draagvlak creëren in de wijk. Wat willen de bewoners echt? Wij merken dat het heel belangrijk is dat je zichtbaar bent in de wijk. Wij willen er zijn voor de wijk en met name voor de kwetsbare bewoners. We doen er alles aan om de betrokkenheid te stimuleren. Want uiteindelijk zijn de bewoners natuurlijk zelf ook verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving.”