De afgelopen jaren hebben wij ervoor gezorgd dat onze financiële positie zodanig is verbeterd, dat wij de investeringen en uitgaven kunnen doen die nodig zijn om onze huurders en woningzoekenden ook op lange termijn te kunnen bedienen. Maar dat is niet het enige. Wij hebben er ook voor gezorgd dat we meer in control zijn, proactief acteren richting onze accountants en toezichthouders en meer integraal begroten door een actievere rol van alle afdelingen in onze organisatie. Dit is een goede basis om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen en ondertussen bewuster keuzes te kunnen maken zodat we ook financieel gezond zijn. Vanuit het maken van die bewuste keuzes zitten we zelf meer op de regiestoel", trapt Ilona Simons, manager Finance & Control (F&C) af.

Wat houdt in control in, wanneer ben je dat?

“Doordat we het team en onze werkwijze verder professionaliseren, lopen we veel minder achter de zaken aan. Voorheen stelde onze accountant vragen en dan sprongen wij op om het te leveren. Nu hebben wij de stukken al klaar en verklaren vooraf al waar het in zit. We zijn veel proactiever, wat maakt dat we ook meer tijd hebben om te verbeteren", vertelt Ilona Simons.

Joop Louer, ook afdeling F&C, vervolgt: “Je bent in control met je processen als de resultaten van het proces voorspelbaar zijn. We krijgen minder onverwachte vragen van de accountant. Een betere beheersing moet leiden tot een hogere kwaliteit en lagere kosten, want als processen niet op orde zijn, blijft het dweilen met de kraan open.”

Zien anderen ook dat jullie financieel gezond zijn en processen op orde hebben?

“Onze toezichthouders Aw en WSW zien dat en geven dat aan. In de beoordelingen scoren wij op businessrisico’s het een na laagste (dus minste risico)niveau. Het laagste niveau is niet bereikbaar voor stedelijke woningcorporaties", beantwoordt Ilona. "Daarnaast geven ze aan dat ze er vertrouwen in hebben dat wij onze voorgenomen investeringen en uitgaven ook echt kunnen betalen. 
Zelf merken we het vooral in ons contact met de accountant. Vanaf boekjaar 2020 krijgen corporaties de status ‘organisatie van openbaar belang’ en moet WonenBreburg gaan werken volgens de regels die daarbij horen. De accountant geeft aan dat wij in 2019 al grote stappen hebben gezet. Dat betekent dat mijn team ruimte overhoudt voor andere belangrijke ontwikkelingen, zoals digitalisering.”

Betekent het dat jullie 'op de centen zitten'?

Ilona stellig: “Het betekent dat wij iedere euro heel bewust uitgeven. Als je ergens ja op zegt, zeg je elders nee."

"In het kader van wijkgericht werken zijn er inmiddels 5 wijkteams aan het werk. Die werken met een eigen wijkbudget voor vastgoed, beheer en leefbaarheidsactiviteiten in hun gebied. Het is zaak dat we integraal met elkaar de begroting opstellen en dat we een goed inzicht kunnen geven in de budgetuitputting, zodat je constructief kritisch kan zijn naar elkaar. Dan kun je met een gerust hart de verantwoordelijkheden echt in dat team leggen.”

Wat is er nog nodig?

“We blijven doorgaan op de weg die we zijn ingeslagen, waarbij wij als afdeling F&C de organisatie ondersteunen bij het nemen van verantwoordelijkheden en kritisch zijn op verantwoording. Daarnaast blijven we monitoren of we de dingen die we moeten doen voor onze huurders, zoals verduurzaming, ook op lange termijn kunnen betalen. Daar hebben onze huurders ook recht op”, zegt Ilona tot besluit.