Plannen 2020

We hebben zin in de eindsprint!

In 2020 gaan wij het laatste jaar in van ons Ondernemingsplan. En dus zetten we alle zeilen bij om onze doelen te halen. Met als resultaat: betaalbare, duurzame woningen in leefbare, prettige wijken. Door optimale dienstverlening en dichtbij onze huurders in de wijk te zijn met onze 5 wijkteams, werken wij eraan dat zij zich bij ons welkom voelen.

Daarnaast zetten we extra in op 4 speerpunten: 

  1. Verhuurbeleid: wij gaan in de woonruimteverdeling meer aandacht geven aan de mensen die op zoek zijn naar een betaalbare woning omdat ze niet meer verdienen dan ongeveer 39.000 euro per jaar én niet in aanmerking komen voor huurtoeslag (secundaire doelgroep). We willen meer focus leggen op het verkorten van de actieve zoektijd en beter gebruik maken van de ruimte voor maatwerk in het passend toewijzen om daarmee te zorgen dat we meer variatie krijgen in de groep huurders die bij ons woont en dus ook meer mensen een kans te geven.

  2. Digitale dienstverlening: wij gaan onze huurders en woningzoekenden nog meer verleiden digitaal met ons zaken te doen door het gemakkelijker en sneller te maken.

  3. Leefbaarheid en participatie: onze wijkteams gaan nadrukkelijker meten en bijhouden wat het effect is van onze acties op leefbaarheid en wij zetten meer in op het actief krijgen van bewoners voor en in hun buurt.

  4. Vastgoed: speerpunt blijft de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Wij blijven hard op zoek naar nieuwe bouwlocaties en samenwerkingen met marktpartijen om onze ambities op het gebied van nieuwbouw in Breda en Tilburg te realiseren. Daarnaast ontwikkelen wij plannen om het aantal woningen met slechte labels en/of hoge CO2-uitstoot sneller te verminderen en het proces planmatig onderhoud wordt verder geoptimaliseerd: #duurzaamgewoondoen. We zijn al aan de slag bij de Marterring, Jakob Edelstraat en Tuinzigt in Breda. Net als in Tilburg in de Kruidenbuurt. 

Wat zeggen de cijfers in 2020?

Eigen keuzes

  • Groot onderhoud: ruim € 33 miljoen
  • Planmatig onderhoud: € 22 miljoen
  • Dagelijks onderhoud: € 17,5 miljoen

Door anderen gemaakte keuzes

  • Verhuurdersheffing: € 18,4 miljoen
  • Saneringssteun: € 1,8 miljoen
  • Vennootschapsbelasting: € 10,5 miljoen

Geen woorden maar daden?

Dat klopt, dus volg ons via Linked-In voor bewijslast of geef u op voor onze digitale nieuwsbrief via e.boon@wonenbreburg.nl